História ďalekohľadu

História ďalekohľadu

Hans LippersheyNajstaršie známe ďalekohľady boli objavené v roku 1608 a ako ich vynálezca je uvedený Hans Lippershey. Existujú ešte dve mená, ktoré sa spájajú s vynájdeným ďalekohľadov v tomto období a to Zacharias Janssen a Jacob Metius. Konštrukcia týchto ranných teleskopov pozostáva z konvexne objektívnej šošovky a konkáve okuláru. Nakoľko išlo o skoré ďalekohľady, ich využitie ešte nebolo také široké, no začalo sa im venovať veľké množstvo známych vedcov, ktoré ďalekohľady zdokonalili až do podoby ako ich poznáme teraz.

Galileo Galilei

galileo_domenico_crespiJedným zo známych vynálezcov (zdokonaliteľov) ďalekohľadu je aj Galileo Galilei. Ten vynašiel svoj ďalekohľad necelý rok a pól po Hansovy Lippersheyovi. Ako prvý využíva ďalekohľad na astronomické účely. Jeho ďalekohľad je tak dokonalý, že dokáže pozorovať mesiac a supernovu, objaví slnečné škvrny a štyri Jupiterove mesiace. Na tú dobu bol takýto ďalekohľad nesmiernym darom pre ľudí a vďaka nemu Galileo potvrdil Koperníkovu teóriu.

Galileov ďalekohľad pozostáva zo spojitých šošoviek a rozptylky, jeho konštrukciou však dosiahol, že videl predmety až 10-násobne zväčšené. Tákéto viacnásobné zobrazenie ale spôsobovalo, že obraz bol rozmazaný.

Johannes Kepler

stiahnuťPán Kepler sa venoval astronómii, matematike a fyzike. Tento veľký vedec bol prvý, ktorý vysvetlil presný postup akým ďalekohľad pracuje.

V roku 1611 skonštruoval ďalekohľad, v ktorom rozptylku nahradil spojnou šošovkou. To malo za následky zostrenie obrazu, no ten bol na základe toho obrátený.

Kepler tiež vypracoval prvé náuky o lome svetla. Vysvetlil, ako funguje ľudské oko a tiež predložil teóriu o priestorovom videní obidvoma očami.

Isac Newton

230px-GodfreyKneller-IsaacNewton-1689V roku 1668  vytvára úplne nový typ ďalekohľadu. Namiesto šošovky v objektíve umiestňuje na koniec tubusu parabolické zrkadlo.

V hornej polovici tubusu bolo pod 45° uhlom umiestnené malé zrkadielko, ktoré sústredené lúče odrážalo do okuláru na boku ďalekohľadu. Do Newtonovho ďalekohľadu sa teda nepozeráme zozadu, ale z boku.

 

 

 

Cassegreinov ďalekohľad

Vyrobený vo Francúzsku roku 1672

Má taktiež parabolické zrkadlo na konci tubusu, ale s dierou uprostred. Lúče odrazené od zrkadla mieria na malé zrkadielko v tvare obrátenej paraboly, ktoré je umiestnené uprostred hornej časti tubusu. Odtiaľ sa zväzok lúčov odráža späť a dierou v hlavnom zrkadle prechádza k okuláru.

Záver:

Všetky súčasné ďalekohľady sú postavené na princípe buď Keplerovho, Nawtonovho alebo Cassegreinovho ďalekohľadu. Rozdiel je iba v používaní počítačov a rôznych spektrometrov, ktoré sú súčasťou niektorých kombinovaných ďalekohľadov.

Takéto ďalekohľady boli predkami našich dnešných turistických, poľovníckych ďalekohľadov. Aké ďalekohľady využívate práve Vy? Vedeli by ste si predstaviť využívať niektorého z jeho predchodcov pre účely, na ktoré využívate Váš terajší ďalekohľad?

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.